Citi Handlowy Polish Men Amateur Championship – Tee time

Informacja zostanie zamieszczona 25 czerwca 2016 r. ok. godz. 17:00.