Citi Handlowy Polish Match Play Championship

Pole golfowe Venue

Gradi Golf Club
adres: Brzeźno 1, 55-110 Prusice
tel.: (+48) 71 312 59 77
www: www.palacbrzezno.pl
e-mail: recepcja@palac-brzezno.pl

KomitetCommittee

Dyrektor turnieju | Tournament directorJanusz Mojsiewicz
Przedstawiciel Pola | Course representativeArkadiusz Popek
Sędzia główny | Main refereeJolanta Makuch

Regulamin Conditions

Płatności Payment

Opłaty wpisowe przyjmowane są do | Entry fees are accepted till10/05/2018
Zawodnicy urodzeni przed rokiem | Players born before 2000 – 480 PLN (approx. 115 EUR)
Zawodnicy urodzeni po roku | Players born after 1999 – 200 PLN (approx. 50 EUR)

Runda treningowa płatna w recepcji klubu | Training round paid at the club’s reception100 PLN (approx. 25 EUR)

Dane do przelewu | Bank account details

Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Bank: Pekao S.A., IBAN – PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684, SWIFT – PKOPPLPW
Tytułem: „Imię i nazwisko” – opłata wpisowa za Mistrzostwa Polski Match Play
Payment title: „Name and surname” – entry fee for Polish Match Play Championship”

Potwierdzenie uczestnictwa w turnieju | Confirmation of the participation

Zawodnik jest zobowiązany potwierdzić udział w turnieju do godziny | Players are obliged to confirm the participation until: 3:00 p.m., 16/05/2018

  • Potwierdzenie osobiste w dniu rundy treningowej w Biurze Zawodów do | Confirmation in person on the training day at the Tournament Office till: 3 p.m.
  • Potwierdzenie telefoniczne | Phone confirmation: +48 664 316 511 (14-15/05/2018, 10:00 a.m. – 5 p.m.)

W przypadku braku potwierdzenia uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi
In case of a lack of confirmation, the entry fee shall not be paid back.

Harmonogram Schedule

16/05/2018 
Dzień treningowy | Training round
7 p.m. Ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień turnieju/ Announcement of the start list for the 1st day

17/05/2018
I runda turniejowa stroke play brutto | 1st round – stroke play gross
7:00 – 8:00 a.m. – Starty | Starts
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

18/05/2018
I i II runda turniejowa match play brutto | 1st & 2nd rounds – match play gross
7:00 – 8:00 a.m. – Starty I | Starts of 2nd round
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

19/05/2018
III i IV runda turniejowa match play brutto | 3rd & 4th rounds – match play gross
7:00 – 8:00 a.m. – Starty III rundy | Starts of 3rd round
2 p.m. – Starty IV rundy | Starts of 4th round
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

20/05/2018
V i VI runda turniejowa match play brutto | 5th & 6th rounds – match play gross
7:00 – 8:00 a.m. – Starty V rundy | Starts of 5th round
6:00 p.m.- Ceremonia rozdania nagród | Awards ceremony

Informujemy, że harmonogram i godziny startów mogą ulec zmianie.
Please be informed that the schedule and start hours are subject to change.