Citi Handlowy Polish Men’s Amateur Championship

Pole golfowe Venue

Kalinowe Pola Golf Club
adres: ul. Golfowa 1, Kalinowo k/Niesulic, 66-213 Skąpe
tel.: (+48) 515 292 034
www: kalinowepola.pl
e-mail: marketing@kalinowepola.pl

KomitetCommittee

Dyrektor turnieju | Tournament director: Janusz Mojsiewicz
Przedstawiciel Pola | Course representativeEwa Zawistowska
Sędzia główny | Main referee: Zbigniew Górecki

Regulamin Conditions

Płatności Payment

Opłaty wpisowe przyjmowane są do | Entry fees are accepted till: 6/07/2018
Zawodnicy urodzeni przed rokiem | Players born before 2000 – 360 PLN (approx. 85 EUR)
Zawodnicy urodzeni po roku | Players born after 1999 – 150 PLN (approx. 35 EUR)

Runda treningowa płatna w recepcji klubu | Training round paid at the club’s reception100 PLN (approx. 25 EUR)

Dane do przelewu | Bank account details

Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Bank: Pekao S.A., IBAN – PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684, SWIFT – PKOPPLPW
Tytułem: „Imię i nazwisko” – opłata wpisowa za Mistrzostwa Polski Mężczyzn”
Payment title: „Name and surname” – entry fee for Polish Men’s Championship”

Potwierdzenie uczestnictwa w turnieju | Confirmation of the participation

Zawodnik jest zobowiązany potwierdzić udział w turnieju do godziny | Players are obliged to confirm the participation until: 3:00 p.m., 19/07/2018

  • Potwierdzenie osobiste w dniu rundy treningowej w Biurze Zawodów do | Confirmation in person on the training day at the Tournament Office till: 3 p.m.
  • Potwierdzenie telefoniczne | Phone confirmation: +48 664 316 511 (17-18/07/2018, 10:00 a.m. – 5 p.m.)

W przypadku braku potwierdzenia uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi
In case of a lack of confirmation, the entry fee shall not be paid back.

Harmonogram Schedule

19/07/2018
Dzień treningowy | T
raining round
7 p.m. Ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień turnieju | Announcement of the start list for the 1st day

20/07/2018
I runda turniejowa | 1st round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty I rundy | Starts of 1st round
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

21/07/2018
II runda turniejowa | 2nd round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty II rundy | Starts of 2nd round
CUT: 51 najlepsze wyniki i remisy | 51 best scores and ties
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

22/07/2018
III runda turniejowa | 3rd round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty III rundy| Starts of 3rd round
3:00 p.m.- Ceremonia rozdania nagród| Awards ceremony

Informujemy, że harmonogram i godziny startów mogą ulec zmianie.
Please be informed that the schedule and start hours are subject to change.