Citi Handlowy PZG Masters

Pole golfowe Venue

First Warsaw Golf & Country Club
adres: ul. Golfowa 44, Rajszew, 05-110 Jabłonna
tel.: (+48) 530 577 477
www: firstwarsaw.pl
e-mail: golfclub@fwgcc.pl

KomitetCommittee

Dyrektor turnieju | Tournament directorJanusz Mojsiewicz
Przedstawiciel Pola | Course representativeElżbieta Ptasińska
Sędzia główny | Main referee: Zbigniew Górecki

Regulamin Conditions

Płatności Payment

Opłaty wpisowe przyjmowane są do | Entry fees are accepted till: 5/10/2018
Zawodnicy urodzeni przed rokiem | Players born before 2000 – 360 PLN (approx. 85 EUR)
Zawodnicy urodzeni po roku | Players born after 1999 – 150 PLN (approx. 35 EUR)

Runda treningowa płatna w recepcji klubu | Training round paid at the club’s reception100 PLN (approx. 25 EUR)

Dane do przelewu | Bank account details

Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Bank: Pekao S.A., IBAN – PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684, SWIFT – PKOPPLPW
Tytułem: „Imię i nazwisko” – opłata wpisowa za PZG Masters”
Payment title: „Name and surname” – entry fee for PGU Masters”

Potwierdzenie uczestnictwa w turnieju | Confirmation of the participation

Zawodnik jest zobowiązany potwierdzić udział w turnieju do godziny | Players are obliged to confirm the participation until: 3:00 p.m., 11/10/2018

  • Potwierdzenie osobiste w dniu rundy treningowej w Biurze Zawodów do | Confirmation in person on the training day at the Tournament Office till: 3 p.m.
  • Potwierdzenie telefoniczne | Phone confirmation: +48 664 316 511 (2-3/10/2018, 10:00 a.m. – 5 p.m.)

W przypadku braku potwierdzenia uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi
In case of a lack of confirmation, the entry fee shall not be paid back.

Harmonogram Schedule

11/10/2018
Dzień treningowy | Training round
7 p.m. Ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień turnieju | Announcement of the start list for the 1st day

12/10/2018
I runda turniejowa | 1st round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty I rundy | Starts of 1st round
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

13/10/2018
II runda turniejowa | 2nd round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty II rundy | Starts of 2nd round
CUT: 60 najlepsze wyniki i remisy wśród mężczyzn | 60 best scores and ties for men
CUT: 12 najlepszych wyników i remisy wśród kobiet| 12 best scores and ties for women
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

14/10/2018
III runda turniejowa | 3rd round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty III rundy | Starts of 3rd round
3:00 p.m.- Ceremonia rozdania nagród | Awards ceremony

Informujemy, że harmonogram i godziny startów mogą ulec zmianie.
Please be informed that the schedule and start hours are subject to change.