Citi Handlowy X Mistrzostwa Polski 19-30

Citi Handlowy X Mistrzostwa Polski 19-30 odbędą się na polu Sierra GC w dniach 20-23 lipca 2017 r. Będzie to turniej kategorii SUPER w rankingu PZG, w którym może wziąć udział maksymalnie 24 mężczyzn i 8 kobiet urodzonych w latach 1987 – 1998.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lipca 2017 r. i do tego czasu należy uiścić opłatę wpisową, która wynosi 360 zł. W przypadku braku potwierdzenia uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Rachunek wpłat:
Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Bank: Pekao S.A.
Nr rachunku: IBAN – PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684
SWIFT – PKOPPLPW
Opis wpłaty: „Imię i nazwisko – opłata wpisowa za Mistrzostwa Polski 19 – 30”

Kwalifikacja do turnieju nastąpi wg kolejności rosnącej wartości HCP.

Zawodnik może potwierdzić udział w turnieju w następujący sposób:
– telefonicznie pod nr 664-316-511 – 17 i 18 lipca 2017 r. w godz. 10.00 – 17:00, 19 lipca 2017 r. w godz. 10:00 – 15:00,
– osobiście w dniu treningowym w godz. 10:00 – 15:00 w Biurze Zawodów.

W roku ubiegłym triumfował Jan Szmidt, przed Oskarem Zaborowskim i Tomaszem Miklasem.

W razie problemów prosimy wysyłać zapytania na adres mailowy: organizacja@pzgolf.pl.