Polish International Junior Championship

Organizator | Organizer

Polski Związek Gola | Polish Golf Union
www: www.pzgolf.pl
e-mail: turnieje@polski.golf

Pole golfowe | Venue

Binowo Park GC
adres: Binowo 62, 74-106 Stare Czarnowo
www:  www.binowopark.pl
e-mail: info@binowopark.pl

Komitet | Committee

Dyrektor turnieju | Tournament directorPiotr Kuśmierek
Przedstawiciel Pola | Course representative: Sławomir Piński
Sędzia główny | Main refereeKrzysztof Góra

Regulaminy | Conditions

Zastrzegamy, że w związku z epidemią i postępującymi zmianami, regulaminy mogą ulec zmianie. 

Płatności | Payment

Opłaty wpisowe przyjmowane są do 6 sierpnia 2021 | Entry fees are accepted until August 6, 2021.
Opłata wpisowa | Entry fee – 240 PLN (approx. 56 EUR)

Harmonogram | Schedule

19/08/2021
Dzień treningowy | Training round
7 p.m. Ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień turnieju | Announcement of the start list for the 1st day

20/08/2021
I runda turniejowa | 1st round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty I rundy | Starts of 1st round
8:00 p.m. – Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

21/08/2021
II runda turniejowa | 2nd round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty II rundy | Starts of 2nd round
2 p.m. – Starty II rundy | Starts of 2nd round
CUT: 50% najlepszych wyników i remisy wśród juniorów i juniorek oraz juniorów młodszych i juniorek młodszych | 50% best scores and ties for juniors, junior girls, younger juniors and younger junior girls
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

22/08/2021
III runda turniejowa | 3rd round
7:00 – Starty III rundy | Starts of 3rd round
3:00 p.m.- Ceremonia rozdania nagród | Awards ceremony

Informujemy, że harmonogram i godziny startów mogą ulec zmianie.
Please be informed that the schedule and start hours are subject to change.