Polish Men’s Amateur Championship

Organizator Organizer

Polski Związek Gola | Polish Golf Union
www: www.pzgolf.pl
e-mail: turnieje@polski.golf

Pole golfowe Venue

Rosa Private Golf Club
adres: ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska
www: rosa.golf
e-mail: rosa@rosa.golf

KomitetCommittee

Dyrektor turnieju | Tournament director: Piotr Kuśmierek
Przedstawiciel Pola | Course representative: Alfred Kos
Sędzia główny | Main refereeJolanta Makuch

Regulaminy Conditions

Zastrzegamy, że w związku z epidemią i postępującymi zmianami, regulaminy mogą ulec zmianie. 

Płatności Payment

Opłaty wpisowe przyjmowane są do 26 czerwca 2020Entry fees are accepted until June 26, 2020
Zawodnicy urodzeni przed rokiem 1994 | Players born before 1994 – 450 PLN (approx. 105 EUR)
Zawodnicy urodzeni po roku 1993 | Players born after 1993 – 240 PLN (approx. 56 EUR)

Dane do przelewu | Bank account details

Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Bank: Pekao S.A., IBAN – PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684, SWIFT – PKOPPLPW
Tytułem: „Imię i nazwisko – opłata wpisowa za Mistrzostwa Polski Mężczyzn”
Payment title: „Name and surname – entry fee for Polish Men’ Championship”

Harmonogram Schedule

09/07/2020
Dzień treningowy | T
raining round
7 p.m. Ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień turnieju | Announcement of the start list for the 1st day

10/07/2020
I runda turniejowa | 1st round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty I rundy | Starts of 1st round
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

11/07/2020
II runda turniejowa | 2nd round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty II rundy | Starts of 2nd round
CUT: 50% najlepszych wyników i remisy | 50% best scores and ties
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

12/07/2020
III runda turniejowa | 3rd round
7:00 – 8:00 a.m. – Starty III rundy| Starts of 3rd round
3:00 p.m.- Ceremonia rozdania nagród| Awards ceremony

Informujemy, że harmonogram i godziny startów mogą ulec zmianie.
Please be informed that the schedule and start hours are subject to change.