Polish International Senior Championship

Organizator | Organizer

Polski Związek Gola | Polish Golf Union
www: www.pzgolf.pl
e-mail: turnieje@polski.golf

Pole golfowe | Venue

First Warsaw Golf & Country Club
adres: ul. Golfowa 44, Rajszew, 05-110 Jabłonna
www: firstwarsaw.pl
e-mail: golfclub@fwgcc.pl

Komitet | Committee

  • Dyrektor turnieju | Tournament directorTadeusz Grodziński
  • Przedstawiciel Pola | Course representativeEla Ptasińska
  • Sędzia główny | Main refereeKatarzyna Terej

Regulaminy | Conditions

Informacja – Zał. 2 do 2021 Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich nie obowiązuje.

Zastrzegamy, że w związku z epidemią i postępującymi zmianami, regulaminy mogą ulec zmianie. 

Płatności | Payment

Opłaty wpisowe przyjmowane są do 25 czerwca 2021 | Entry fees are accepted until June 25, 2021
Opłata wpisowa | Entry fee – 450 PLN (approx. 105 EUR)

Dane do przelewu | Bank account details

Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Bank: Pekao S.A., IBAN – PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684, SWIFT – PKOPPLPW
Tytułem: „Imię i nazwisko – opłata wpisowa za Mistrzostwa Polski Seniorów”

Harmonogram | Schedule

08/07/2021 – Dzień treningowy | Training round

7 p.m. Ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień turnieju | Announcement of the start list for the 1st day

09/07/2021 – I runda turniejowa | 1st round

8:00 a.m. – Starty I rundy | Starts of 1st round
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

10/07/2021 – II runda turniejowa | 2nd round

7:00 – 8:00 a.m. – Starty II rundy | Starts of 2nd round
2 p.m. – Starty II rundy | Starts of 2nd round
CUT: 50% najlepszych wyników i remisów wśród mężczyzn oraz kobiet | 50% best scores and ties for men and women
8:00 p.m.- Ogłoszenie listy startowej na kolejny dzień turnieju | Announcement of the start list for the next day

11/07/2021 – III runda turniejowa | 3rd round

7:00 – Starty III rundy | Starts of 3rd round
3:00 p.m.- Ceremonia rozdania nagród | Awards ceremony

Informujemy, że harmonogram i godziny startów mogą ulec zmianie.
Please be informed that the schedule and start hours are subject to change.